Lyhyesti

ClimateCalc laskee painotuotteen hiilijalanjäljen elinkaariarviointin perustuen. Painotuotteen tilaaja ja painotalo tarvitsevat tätä tietoa tuotteiden ympäristövaikutusten minimoimiseen ja ilmastohyvitteen määrittämiseen.

Painotuotteen hiilijalanjäljen laskemisessa tarvitaan tietoja painotalosta, sen tuotannosta sekä käytetyistä raaka-aineista. ClimateCalc on työkalu tällaisten laskelmien tekemiseen.