Standardit, tiedot ja oletukset

ClimateCalc-laskuri perustuu eurooppalaisen toimialajärjestö Intergrafin kehittämään graafisen alan hiilijalanjäljen laskentastandardiin. Tämä Intergrafin standardi on ainoa kirjapainotoiminnan hiilijalanjälkeen keskittyvä standardi maailmassa. Kaikki sen pohjalta tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi ClimateCalc -laskentaväline noudattaa ISO 14064-1 -standardia, ISO 16759 -standardia ja kansainvälistä Green House Gas Protocol -päästölaskentamallia (GHG Protocol).

ClimateCalc yhdistää oikeiksi todennettuja yrityksen tietoja ja oikeiksi todennettuja yleisiä oletustietoja. Oletustiedot on valittu huolellisesti. Esimerkiksi raaka-aineiden päästökertoimet perustuvat elinkaariarviointeihin ja useisiin painoalalla tehtyihin tutkimuksiin. Energian ja polttoaineiden kulutukseen liittyvät päästökertoimet vastaavat sen maan lukuja, jossa yritys sijaitsee.