Tarvittavat tiedot ja käytetyt oletukset

Yrityksen tiedot

Yrityksen ja sen tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat perustuvat yrityksen omiin tietoihin energiankulutuksesta, polttoaineiden kulutuksesta, raaka-aineista, prosessissa tarvittavista apuaineista, kuljetuksista ja jätemääristä. ClimateCalc-laskuria edustavat auditoijat tarkastavat yrityksen antamat tiedot vuosittain.

Graafisen teollisuuden raaka-aineiden oletustiedot

Raaka-aineiden osalta laskurin käyttämät päästökertoimet perustuvat elinkaaritutkimuksiin ja graafisen teollisuuden kehityshankkeisiin. Esimerkiksi painovärien, lakkojen, painolevyjen, puhdistusaineiden jne. päästökertoimet on poimittu tuotekohtaisesti Ecoinvent-tietokannasta. Tanskan teknilliseltä korkeakoululta on saatu mm. graafisen teollisuuden materiaalien elinkaareen liittyvää mallinnustietoa (Ecolabelling of Printed Matter – Part II).

Energian ja polttoaineiden oletustiedot

Suurin osa laskurin käyttämistä polttoaineiden ja energian kulutusluvuista on poimittu Ecoinvent-tietokannasta ja YK:n ilmastonmuutosta koskevasta puitesopimuksesta (UNFCCC). Sähkön ja polttoaineiden kulutuksen päästökertoimet ovat maakohtaisia, mutta polttoaineentuotannon ja kuljetuspalveluiden päästökertoimina käytetään eurooppalaista keskiarvoa. Energiaan ja polttoaineisiin liittyvät oletustiedot on saatu Aalborgin yliopistolta.

Paperilaatuja koskevat tiedot

ClimateCalc laskee painotuotteen hiilijalanjäljen elinkaariarviointiin perustuen. Koska 50–70 % painotuotteen ilmastovaikutuksista aiheutuu paperintuotannosta, on erityisen tärkeää sisällyttää hiilijalanjälkilaskelmaan mahdollisimman tarkkoja tietoja erilaisista paperilaaduista. Painotuotteen tilaaja ja painotalo voivat laskurin avulla pyrkiä minimoimaan tuotteen hiilijalanjäljen vertailemalla eri paperilaatujen vaikutuksia lopputulokseen.

ClimateCalc-laskuriin on poimittu tietoja eri paperilaaduista pääasiassa CEPI:n Hiilijalanjäljen kymmenen varvasta -menetelmällä (www.cepi.org) ja paperintuottajien yhteisellä Paper Profile -menetelmällä (www.paperprofile.com). Sähköntuotannon päästökertoimina on käytetty kunkin paperintuottajamaan omia lukuja.