Intergrafin standardi

Intergrafin standardissa määritellään ne muuttujat, jotka vähintään on tiedettävä, jotta sekä painotalon että yksittäisen painotuotteen hiilijalanjälki voidaan laskea. Standardi paitsi määrittelee laskennassa tarvittavat tiedot myös selkeästi kertoo, milloin tulee käyttää yleiseen keskiarvoon perustuvaa oletustietoa ja milloin tarkkaa tuotekohtaista tietoa. ClimateCalc on verifioitu SGS:n toimesta. SGS on kansaainvälinen tarkastuksesta, verifioinnista, testauksesta ja sertifioinnista tunnettu yritys.

Intergrafin standardi luokittelee päästöt samalla tavoin kuin kansainvälinen Green House Gas Protocol -päästölaskentamalli.