Muuta salasana

ClimateCalc-laskurin käyttäjät voivat muuttaa salasanansa. Uudessa salasanassa täytyy olla:

  • vähintään 8 merkkiä
  • vähintään yksi numero
  • yksi seuraavista erikoismerkeistä: ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ # | \ < , > . ? /