ISO 14064-1, ISO 16759 ja GHG Protocol

ClimateCalc laskentaväline noudattaa ISO 14064-1- ja ISO 16759-standardeja sekä The Green House Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallia.

ISO 14064-1 -standardi määrittelee, kuinka kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja raportoidaan organisaation tasolla. ClimateCalcin määräystenmukaisuus on verifioitu SGS:n toimesta. SGS on kansainvälinen tarkastuksesta, verifioinnista, testauksesta ja sertifioinnista tunnettu yritys.

ISO 16759 -standardi määrittelee, kuinka yksittäisen painotuotteen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja raportoidaan. ClimateCalcin määräystenmukaisuus on verifioitu SGS:n toimesta. SGS on kansainvälinen tarkastuksesta, verifioinnista, testauksesta ja sertifioinnista tunnettu yritys.

GHG Protocol -päästölaskentamalli on julkaistu World Resources Institute- ja World Business Council for Sustainable Development -organisaatioiden toimesta. Standardiin voi tutustua osoitteessa www.ghgprotocol.org.

GHG Protocol -päästölaskentamallin mukaan kasvihuonekaasupäästöt pitää jakaa kolmeen vaikutusalueeseen:

  • Yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt, esimerkiksi öljyn tai kaasun käytöstä omissa polttokattiloissa tai ajoneuvoissa.
  • Tuotannon epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat peräisin ostoenergian, kuten sähkön ja kaukolämmön tuotannosta.
  • Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat peräisin esimerkiksi raaka-aineiden valmistuksesta, kuljetuspalveluiden hankinnasta sekä työntekijöiden päivittäisestä työmatkaliikenteestä