Intergraf standard

Intergrafs standard definerer, hvilke emissioner der som minimum skal medtages, når der laves klimaberegninger for både grafiske virksomheder og grafiske produkter. Det særlige ved Intergrafs standard er, at den ud over at fastlægge rammerne for beregning også klart beskriver, hvornår der i en produktberegning kan anvendes gennemsnitstal, og hvornår man skal anvende produktspecifikke data. Overensstemmelsen er blevet verificeret af SGS, der er en internationalt anerkendte virksomhed inden for inspektion, verifikation, test og certificering.
Intergrafs standard har klassificeret emissionerne i overensstemmelse med principperne fastlagt i den internationale  Green House Gas Protocol