ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG Protocol

ClimateCalc beregningsværktøjet er i overensstemmelse med ISO 14064-1, ISO 16759 og den internationale Green House Gas Protocol (GHG Protocol).

ISO 14064-1

Denne ISO-standard definerer hvordan man beregner og afrapporterer emissionen af drivhusgasser på organisationsniveau. Overensstemmelsen er blevet verificeret af SGS, der er en internationale anerkendt virksomhed inden for inspektion, verifikation, test og certificering.

ISO 16759

Denne ISO-standard definerer hvordan man beregner emission af drivhusgasser fra trykte produkter. Overensstemmelsen er blevet verificeret af SGS, der er en internationale anerkendt virksomhed inden for inspektion, verifikation, test og certificering.

Green House Gas Protocol (GHG Protocol)

ClimateCalc er udviklet I henhold til retningslinjerne i den internationale standard The Green House Gas Protocol (GHG Protocol), der er udgivet af World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute. Standarden er tilgængelig på hjemmesiden www.ghgprotocol.org.

Ifølge GHG Protocol skal udledningen af drivhusgasser inddeles I tre fraktioner (scopes): 

  • Scope 1: Direkte emission af drivhusgasser fra virksomheden ved f.eks. afbrænding af olie eller gas i egne kedler, fyr eller køretøjer.
  • Scope 2: Indirekte emission af drivhusgasser fra fremstilling af købt energi som f.eks. elektricitet og fjernvarme.
  • Scope 3: Øvrig indirekte emission af drivhusgasser fra f.eks. fremstilling af råvarer, købte transportydelser og medarbejderes transport til og fra arbejde.