Intergrafin standardi määrittelee muuttujat, jotka vähintään tarvitaan painotalon ja yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen laskemiseen. Standardi kertoo myös, milloin voidaan käyttää yleiseen keskiarvoon perustuvaa oletustietoa ja milloin on käytettävä tarkkaa yritys- tai tuotekohtaista tietoa. ClimateCalcin vaatimustenmukaisuuden on todentanut SGS, joka on kansainvälinen tarkastuksesta, todentamisesta, testauksesta ja sertifioinnista tunnettu yritys.

Intergrafin standardi luokittelee päästöt samalla tavoin kuin kansainvälinen Green House Gas Protocol-päästölaskentamalli