Tarvittavat tiedot ja käytetyt oletukset

Yrityksen tiedot 

Yrityksen ja sen tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat perustuvat yrityksen omiin tietoihin energian ja polttoaineiden kulutuksesta, raaka-aineista, tuotannon apuaineista, kuljetuksista ja syntyvän jätteen määrästä. ClimateCalcia edustavat auditoijat todentavat yrityksen antamat tiedot vuosittain.

Graafisen teollisuuden raaka-aineiden oletustiedot

Raaka-aineiden osalta laskurin käyttämät oletuspäästökertoimet perustuvat elinkaaritutkimuksiin ja graafisen teollisuuden kehityshankkeisiin. Esimerkiksi painovärien, lakkojen, painolevyjen, puhdistusaineiden jne. päästökertoimet on poimittu tuotekohtaisesti kansainvälisistä elinkaariarviointeihin perustuvista tietokannoista. Tanskan teknilliseltä korkeakoululta on saatu mm. graafisen teollisuuden materiaalien elinkaareen liittyvää dataa ja mallinnustietoa Ecolabelling of Printed Matter – Part II.

Energian ja polttoaineiden oletustiedot

Suurin osa laskurin käyttämistä polttoaineiden ja energian kulutusarvioista on poimittu kansainvälisistä elinkaariarviointeihin perustuvista tietokannoista ja YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksesta (UNFCCC). Sähkön ja polttoaineiden kulutuksen päästökertoimet ovat maakohtaisia, mutta polttoaineentuotannon ja kuljetuspalveluiden päästökertoimina käytetään eurooppalaista keskiarvoa.

Paperilaatuja ja muita painoalustoja koskevat tiedot

ClimateCalc laskee painotuotteen tai pakkauksen hiilijalanjäljen tarkasti elinkaariarviointiin perustuen.
Yli 50 % painotuotteen ilmastovaikutuksista aiheutuu yleensä painoalustan tuotannosta, ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että hiilijalanjälkilaskelmassa käytetään mahdollisimman tarkkoja tietoja paperilaaduista ja muista painoalustoista. Painotuotteen tilaaja ja painotalo voivat laskurin avulla vertailla eri painoalustojen vaikutuksia painotuotteen hiilijalanjälkeen ja pyrkiä minimoimaan ympäristövaikutuksia.

ClimateCalc-laskuriin on poimittu tietoja eri paperilaaduista pääasiassa CEPI Ten Toes-menetelmällä, ja paperintuottajien yhteisellä Paper Profile-menetelmällä Sähköntuotannon päästökertoimina on käytetty kunkin paperintuottajamaan omia lukuja.