ISO 14064-1, ISO 16759 ja GHG Protocol

ClimateCalc-laskuri noudattaa ISO 14064-1- ja ISO 16759 -standardeja sekä Green House Gas (GHG) Protocol -päästölaskentamallia.

ISO 14064-1

ISO 14064-1 -standardi määrittelee, miten organisaation kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja raportoidaan. Vaatimustenmukaisuuden on todentanut SGS, joka on kansainvälinen tarkastuksesta, todentamisesta, testauksesta ja sertifioinnista tunnettu yritys.

ISO 16759

ISO 16759 -standardi määrittelee, miten yksittäisen painotuotteen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja raportoidaan. Vaatimustenmukaisuuden on todentanut SGS, joka on kansainvälinen tarkastuksesta, todentamisesta, testauksesta ja sertifioinnista tunnettu yritys.

Green House Gas Protocol (GHG Protocol)

GHG Protocol -päästölaskentamallin ovat julkaisseet World Business Council for Sustainable Development -organisaatio ja Maailman luonnonvarainstituutti. Standardiin voi tutustua osoitteessa www.ghgprotocol.org.

GHG Protocol -päästölaskentamallin mukaan kasvihuonekaasupäästöt on jaettava kolmeen osaan : 

  • Scope 1: yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt (esim. öljyn ja kaasun käyttö lämmityksessä ja ajoneuvoissa).
  • Scope 2: ostetun energian (esim. sähkö ja kaukolämpö) tuotannon epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.
  • Scope 3: muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (esim. raaka-aineet, kuljetukset, työntekijöiden päivittäiset työmatkat, jätteet, myytyjen tuotteiden käyttö ja käytöstä poisto).